• Nederlands
  • Español
  • English
  • Français
  • Català
Puntual

Obtingui una cotització

Mai va perdre una data límit!

 

TRADUCCIONS JURÍDIQUES, NOTARIALS I FINANCERES

Actes – contractes - estatuts - sentències - procediments – capítols matrimonials- testaments – herències/o/dret succesori – tràmits en procediments d’adopció – certificats d’antecedents penals - extractes – informes i balanços anuals - citacions - diplomes.
Les traduccions jurídiques, notarials i financeres han de ser, sobretot, precises i no poden comportar cap error d’interpretació. Els traductors-intèrprets jurats de Puntual estan a la seva diposició en tots els procediments jurídics, des d’audiències i tràmits d’adopció fins a postil·les.

TRADUCCIONS TÈCNIQUES

Química - Farmàcia - Agricultura - Ramaderia - Pesca - Nàutica
Cada disciplina té una terminologia pròpia. El llenguatge tècnic conté terminologia específica. Els especialistes extremadament crítics paren una atenció especial a l’ús precís de la terminologia.

TRADUCCIONS COMERCIALS

Correspondència – Cartells i textos publicitaris - Fullets – Memòries - Publitrameses – Pàgines web.
Atès que Puntual treballa només amb traductors natius, pot estar segur que les nostres traduccions sempre mantenen el to adequat.

UNA TESI O UNA MEMÒRIA D’INVESTIGACIÓ

Psicologia - Sociologia – Farmàcia – Física – Ciències polítiques - Economia.
La traducció d’una tesi o d’una memòria d’investigació exigeix una gran precisió científica. L’ús de la terminología correcta i una bona llegibilitat juguen un paper molt important. ¡A Puntual ho apliquem al peu de la lletra!